Udalosti

/Udalosti

Začiatok akademického roka 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 sme sa prvýkrát stretli 15. októbra 2017. Pozvanie na sv. omšu o 16:30 prijali a zúčastnili sa na nej pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko s manželkou a pán veľvyslanec SR v Ríme Ján Šoth s manželkou. Po sv. omši nasledovalo malé občerstvenie v priestoroch pri kostole.

15. októbra 2017|

Zbor sv. Ladislava priniesol kúsok Slovenska do Ríma

Počas svojej duchovnej púte do Ríma 40-členný Zbor sv. Ladislava z Rajca pripravil pre Slovákov v Ríme koncert s názvom Tóny domova. Zbor sa prezentoval už pri sv. omši v Kostole San Girolamo, kde sa pri nedeľných bohoslužbách v slovenskom jazyku pravidelne stretáva Slovenská katolícka misia v Ríme. Následne si hostia, medzi ktorými boli prítomní aj zástupcovia diplomatického zboru, mohli [...]

2. augusta 2016|

Slávnosť „Festa dei Popoli“

150 katolíckych komunít rôznych národností, ktorí sa nachádzajú na území Rímskej diecézy, slávilo v nedeľu 15. mája 2016 v Bazilike San Giovanni in Laterano svoju každoročnú slávnosť s názvom Festa dei Popoli. Tento rok sa organizoval už 25. ročník tohto podujatia, tentokrát s mottom „Milosrdenstvo bez hraníc“. […]

2. júla 2016|

Deň migrantov

V nedeľu, 17. januára, sa na Námestí sv. Petra príslušníci národnostných komunít zúčastnili modlitby Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom, ktorej predchádzala krátka katechéza o udalostiach v Káne Galilejskej, čítanej v danú nedeľu. Svätý Otec vyzval zhromaždených k posilneniu prejavov pokoja medzi jednotlivými národmi a nezabudol pridať prosbu, aby sa ľudia modlili i za neho. Následne bola na Oltári Katedry sv. [...]

22. januára 2016|

Duchovná obnova

Pozvanie sláviť svätú omšu a zároveň povzbudiť prítomných krajanov počas adventnej duchovnej obnovy 2015 prijal Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy. […]

18. decembra 2015|

Chrámový zbor M@gnificat doprevádzal liturgiu

8. novembra počas svojho turné v Ríme zavítal 24-členný chrámový zbor M@gnificat z Bratislavy medzi svojich krajanov na svätú omšu do Kostola San Girolamo v Ríme. Po svätej omši zbor predstavil viacero klasických chrámových skladieb zo svojho repertoára. […]

9. novembra 2015|

Slávime 10. výročie SKM v Ríme

Dnes sme spoločne oslávili 10. výročie existencie Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Slávnostonou sv. omšou (Veni Sancte) sme otvorili nový akademický rok. Tešili sme sa z návštevy Mons. Jozefa Haľku, bratislavského pomocného biskupa, ktorý je v rámci Konferencie biskupov Slovenska zodpovedný za pastoráciu Slovákov v zahraničí. […]

4. októbra 2015|

Misia v Montecassine a v Gaete

V sobotu ráno, 16. mája, sa misia po spoločnej modlitbe vybrala na miesto zrodu benediktínskeho kláštora, ktoré sa nachádza približne 140 km juhovýchodne od Ríma. V roku 529 ho na pahorku neďaleko mestečka Cassino založil sv. Benedikt z Nursie. […]

25. mája 2015|

Pohľad upretý do neba

V nedeľu 17. mája 2015 sa v priestoroch pred Bazilikou San Giovanni in Laterano konal 24. ročník populárneho podujatia s názvom Festa dei popoli (Sviatok národov). […]

18. mája 2015|

Festa dei Popoli

17. mája 2015 sa na Piazza San Giovanni in Laterano (pred Lateránskou bazilikou) uskutoční 24. ročník slávnosti Festa dei Popoli. Program podujatia bude nasledovný: […]

9. mája 2015|