V akademickom roku 2017/2018 sme sa prvýkrát stretli 15. októbra 2017. Pozvanie na sv. omšu o 16:30 prijali a zúčastnili sa na nej pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko s manželkou a pán veľvyslanec SR v Ríme Ján Šoth s manželkou.

Po sv. omši nasledovalo malé občerstvenie v priestoroch pri kostole.