Zo života misie

/Zo života misie

Začiatok akademického roka 2022/2023

Činnosť SKM v Ríme sme v akademickom roku 2022/2023 obnovili v nedeľu 16. októbra sv. omšou o 16:30. Pozvanie na stretnutie prijal pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Marek Lisánsky s rodinou. Pracovný program neumožnil pani veľvyslankyni SR v Talianskej republike Karle Wursterovej prísť osobne, mali sme česť privítať [...]

2022-10-17T17:41:57+01:0017. októbra 2022|

Začiatok akademického roka 2021/2022

Svätou omšou o 16:30 v nedeľu 10. októbra 2021 sme otvorili činnosť SKM v Ríme v akademickom roku 2021/2022. Pozvanie zúčastniť sa prijala pani veľvyslankyňa SR v Talianskej republike Karla Wursterová, pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Marek Lisánsky a rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a [...]

2021-10-11T17:31:00+01:0011. októbra 2021|

Začiatok akademického roka 2020/2021

Po nútenej prestávke pre pandemickú situáciu sme v nedeľu 18. októbra 2020 sv. omšou o 16:30 obnovili činnosť SKM v Ríme v akademickom roku 2020/2021. Na udalosti sa zúčastnil pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Marek Lisánsky, veľvyslanec SR v Talianskej republike Ján Šoth s manželkou a rektor Pápežského slovenského [...]

2021-10-11T17:38:53+01:0018. októbra 2020|

Začiatok akademického roka 2019/2020

Svätou omšou o 16:30 v Kostole San Girolamo della Carità bola v nedeľu 20. októbra 2019 obnovená činnosť Slovenskej katolíckej misie v Ríme v akademickom roku 2019/2020. Svätú omšu spolu so slovenskými diecéznymi a rehoľnými kňazmi celebroval kaplán misie Tomáš Šandrik. Udalosti sa zúčastnil veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky s rodinou. Po [...]

2019-10-24T19:03:35+01:0020. októbra 2019|

Divadelné predstavenie „Láska na 3x“

Dňa 11. novembra 2018 sme sa spolu s pútnikmi prichádzajúcimi zo Slovenska spoločne stretli pri slávení svätej omše o 16.30 výnimočne v Kostole Santa Maria dell’Anima v blízkosti Piazza Navona. Po svätej omši sa v sále spomínaného kolégia o 18.00 uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom Láska na 3x, ktoré do Večného mesta prišiel zahrať ochotnícky Divadelný súbor Jána Palárika z [...]

2021-10-15T10:50:33+01:0012. novembra 2018|

Svätá omša v katakombách 1.11.2018

V deň slávnosti Všetkých svätých, 1.11.2018, sme mali možnosť zúčastniť sa o 15.00 hod. na svätej omši slávenej v Domitilliných katakombách na Via delle Sette Chiese v Ríme. Hlavným celebrantom svätej omše bol páter Juraj Cibula SVD. Homíliu predniesol páter Lucjan Bogucki OFMConv, ktorý v príhovore vysvetlil, že nebo je plné tých, čo azda mali [...]

2019-10-25T20:36:22+01:002. novembra 2018|

Začiatok akademického roka 2018/2019

V novom akademickom roku 2018/2019 obnovila Slovenská katolícka misia v Ríme svoju činnosť svätou omšou o 16.30 v Kostole San Girolamo della Carità. Pozvanie na svätú omšu prijali a s krajanmi sa stretli tiež pán veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky s rodinou a pán veľvyslanec Slovenskej republiky v Talianskej republike Ján Šoth [...]

2018-10-28T12:27:15+01:0028. októbra 2018|

Festa dei popoli

S túžbou vyjadriť, že v spoločenstve Cirkvi sme doma i mimo vlasti, že Rímska diecéza nás prijíma, pomáha nám a podporuje naše komunity a našu túžbu po evanjeliu, sa v nedeľu 20. mája 2018 pri Bazilike San Giovanni in Laterano uskutoční tradičné stretnutie Festa dei popoli. Svätú omšu o 12.00 v Lateránskej bazilike bude sláviť Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefekt Kongregácie pre náuku viery.  Kvôli dôležitosti a významu podujatia pre Rímsku [...]

2018-10-17T00:05:43+01:0016. mája 2018|

Mons. Pierpaolo Felicolo na návšteve v našom spoločenstve

12. novembra 2017 sme mali česť privítať v našom spoločenstve Mons. Pierpaola Felicola, riaditeľa Úradu pre pastoráciu migrantov Rímskej diecézy. Na konci svätej omše, na ktorej sa zúčastnil i pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko s manželkou, sa Don Pierpaolo Felicolo krátko prihovoril a zdôraznil, že všetky národné komunity v Ríme sú pre ňu [...]

2021-10-15T10:27:56+01:0012. novembra 2017|

Začiatok akademického roka 2017/2018

V akademickom roku 2017/2018 sme sa prvýkrát stretli 15. októbra 2017. Pozvanie na sv. omšu o 16:30 prijali a zúčastnili sa na nej pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko s manželkou a pán veľvyslanec SR v Ríme Ján Šoth s manželkou. Po sv. omši nasledovalo malé občerstvenie v priestoroch pri kostole.

2021-10-15T10:46:37+01:0015. októbra 2017|