S túžbou vyjadriť, že v spoločenstve Cirkvi sme doma i mimo vlasti, že Rímska diecéza nás prijíma, pomáha nám a podporuje naše komunity a našu túžbu po evanjeliu, sa v nedeľu 20. mája 2018 pri Bazilike San Giovanni in Laterano uskutoční tradičné stretnutie Festa dei popoli.

Svätú omšu o 12.00 v Lateránskej bazilike bude sláviť Mons. Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefekt Kongregácie pre náuku viery. 

Kvôli dôležitosti a významu podujatia pre Rímsku diecézu sa slovenská sv. omša o 16.30 v San Girolamo della Carità v nedeľu 20. mája 2018 sláviť nebude.