12. novembra 2017 sme mali česť privítať v našom spoločenstve Mons. Pierpaola Felicola, riaditeľa Úradu pre pastoráciu migrantov Rímskej diecézy.

Na konci svätej omše, na ktorej sa zúčastnil i pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici Peter Sopko s manželkou, sa Don Pierpaolo Felicolo krátko prihovoril a zdôraznil, že všetky národné komunity v Ríme sú pre ňu obohatením a nie je dôležité, ako sú početné.

Mons. Felicolo tiež prečítal poverovací dekrét generálneho vikára Rímskej diecézy J. Em. Mons. Angela De Donatisa pre nového duchovného správcu Slovenskej katolíckej mise v Ríme a oficiálne ho uviedol do úradu. Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup, poveril so súhlasom Konferencie biskupov Slovenska správcovstvom Slovenskej katolíckej misie v Ríme svojho kňaza Tomáša Šandrika.