Slovenská katolícka misia v Ríme - históriaHistória

Slovenská katolícka misia v Ríme (Cappellania della comunità slovacca di Roma) bola zriadená roku 2005. Početná skupina Slovákov sa v Ríme utvorila najmä od päťdesiatych rokov minulého storočia, keď komunistický režim podnietil mnohých ľudí emigrovať do zahraničia. Ich pastorácii sa po mnohé roky venovali známe osobnosti (Š. Náhalka, A. Botek, J. Tomko, D. Hrušovský, Š. Vrablec, J. Zlatňanský, a mnohí iní).

Centrom starostlivosti o zahraničných slovenských katolíkov bol Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, zriadený v roku 1960. Už niekoľko desaťročí pred založením Slovenskej katolíckej misie v Ríme sa krajania schádzali, aby vo svojej rodnej reči slávili sväté omše a udržiavali kresťanské i národné povedomie. Po roku 1989, keď narastal počet rodákov prichádzajúcich do Ríma, sa vytvorilo spoločenstvo veriacich a dozrievala myšlienka, aby pastorácia Slovákov v Ríme nadobudla oficiálnu formu.

Slovenská katolícka misia v Ríme na výlete

Kto sme?

Cieľom našej misie je dať odpoveď Slovákom v zahraničí na otázky: Kto sme? Kde sú naše korene a aká je naša identita? Krajanom v Ríme a okolí chceme ponúknuť náhradný domov, slovenskú atmosféru, ľudskú i duchovnú pomoc. Patria medzi nás študenti pápežských a talianskych univerzít, kňazi, rehoľníci, Slováci zastúpení v diplomatických službách a pracujúci.

Naša činnosť nespočíva iba v liturgii a duchovnom vedení, hoci je základňou, na ktorej budujeme náš pobyt v zahraničí. Ponúkame možnosť stretávať sa aj ako priatelia, ktorí si vedia podať pomocnú ruku, vystriedať školské či pracovné povinnosti za spoločné výlety, vložiť do svojich modlitieb tých, čo majú problémy.

Správcovia misie

Misia vo svojej krátkej histórii pamätá šesť činných kňazov, ktorými sú: Ľubomír Hlad (2005-2006), Vladimír Kiš (2006-2008), Juraj Vittek (2008-2011), Martin Kramara (2011-2013), Ľubomír Majtán (2013-2017) a Tomáš Šandrik (2017-2023). Aktuálnym správcom misie je od júna 2023 Peter Olas.

 

Pútnici

Na nedeľných svätých omšiach radi privítame i našich krajanov zo Slovenska, ktorí prídu do Ríma aj na krátky čas. Rovnako pozývame do spoločenstva i všetkých tých, čo hľadajú v Ríme slovenské zázemie.

SKM vo svete

Írsko – Dublin
Belgicko – Brusel
Luxembursko
Nemecko – Frankfurt
Nemecko – Kolín nad Rýnom
Nemecko – Mníchov

Linky

Konferencia biskupov Slovenska
Pápežské slovenské kolégium v Ríme
Vicariato di Roma

logo-uszz