Svätou omšou o 16:30 v Kostole San Girolamo della Carità bola v nedeľu 20. októbra 2019 obnovená činnosť Slovenskej katolíckej misie v Ríme v akademickom roku 2019/2020.

Svätú omšu spolu so slovenskými diecéznymi a rehoľnými kňazmi celebroval kaplán misie Tomáš Šandrik.
Udalosti sa zúčastnil veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky s rodinou.
Po bohoslužbe nasledovalo stretnutie komunity pri neformálnom rozhovore a agapé v spoločenských priestoroch pri kostole.