Svätou omšou o 16:30 v nedeľu 10. októbra 2021 sme otvorili činnosť SKM v Ríme v akademickom roku 2021/2022.

Pozvanie zúčastniť sa prijala pani veľvyslankyňa SR v Talianskej republike Karla Wursterová, pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Marek Lisánsky a rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara.

Po bohoslužbe nasledovalo neformálne stretnutie komunity v spoločenských priestoroch pri kostole.