Činnosť SKM v Ríme sme v akademickom roku 2022/2023 obnovili v nedeľu 16. októbra sv. omšou o 16:30.

Pozvanie na stretnutie prijal pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici a pri Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Marek Lisánsky s rodinou. Pracovný program neumožnil pani veľvyslankyni SR v Talianskej republike Karle Wursterovej prísť osobne, mali sme česť privítať členov diplomatického zastupiteľstva SR, ktorí prišli i v jej mene.

Po bohoslužbe nasledovalo neformálne stretnutie v spoločenských priestoroch pri kostole.