Po nútenej prestávke pre pandemickú situáciu sme v nedeľu 18. októbra 2020 sv. omšou o 16:30 obnovili činnosť SKM v Ríme v akademickom roku 2020/2021.

Na udalosti sa zúčastnil pán veľvyslanec SR pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov Marek Lisánsky, veľvyslanec SR v Talianskej republike Ján Šoth s manželkou a rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara.

Po svätej omši nasledovalo tradičné neformálne stretnutie s malým agapé.