V deň slávnosti Všetkých svätých, 1.11.2018, sme mali možnosť zúčastniť sa o 15.00 hod. na svätej omši slávenej v Domitilliných katakombách na Via delle Sette Chiese v Ríme.

Hlavným celebrantom svätej omše bol páter Juraj Cibula SVD. Homíliu predniesol páter Lucjan Bogucki OFMConv, ktorý v príhovore vysvetlil, že nebo je plné tých, čo azda mali všetky možné hriechy, ale neboli pyšní, menili svoje postoje a nechali sa Pánom zachrániť.

Po svätej omši nasledovala zaujímavá prehliadka Domitilliných katakomb, ktoré sú spomedzi 60 rímskych katakomb najväčším rímskym podzemným pohrebiskom. Počas pútavého výkladu sme sa dozvedeli viac o histórii a význame katakomb, prečo a ako vznikali a mohli sme na aspoň na krátku chvíľu v duchu preniesť do kresťanského staroveku.