V novom akademickom roku 2018/2019 obnovila Slovenská katolícka misia v Ríme svoju činnosť svätou omšou o 16.30 v Kostole San Girolamo della Carità.

Pozvanie na svätú omšu prijali a s krajanmi sa stretli tiež pán veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Marek Lisánsky s rodinou a pán veľvyslanec Slovenskej republiky v Talianskej republike Ján Šoth s manželkou.
Po svätej omši nasledovalo tradičné neformálne stretnutie krajanov v priestoroch pri kostole.