Počas svojej duchovnej púte do Ríma 40-členný Zbor sv. Ladislava z Rajca pripravil pre Slovákov v Ríme koncert s názvom Tóny domova. Zbor sa prezentoval už pri sv. omši v Kostole San Girolamo, kde sa pri nedeľných bohoslužbách v slovenskom jazyku pravidelne stretáva Slovenská katolícka misia v Ríme. Následne si hostia, medzi ktorými boli prítomní aj zástupcovia diplomatického zboru, mohli v preplnenom kostole vypočuť pripravený repertoár skladieb počas hodinového pásma hudby a spevu. V závere koncertu ocenil riaditeľ Slovenského inštitútu v Ríme, Peter Dvorský, talent i nasadenie členov zboru s túžbou, aby aj naďalej šírili radosť, krásu a bohatstvo slovenskej kultúry. Program pokračoval v rámci záverečného pohostenia, kde sa zboristi predstavili pri tradičných slovenských a ľudových piesňach a tancoch v slovenských krojoch. Podujatie bolo pripravené v spolupráci Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme, Slovenského inštitútu v Ríme a Slovenskej katolíckej misie v Ríme.