Dnes sme spoločne oslávili 10. výročie existencie Slovenskej katolíckej misie v Ríme. Slávnostonou sv. omšou (Veni Sancte) sme otvorili nový akademický rok. Tešili sme sa z návštevy Mons. Jozefa Haľku, bratislavského pomocného biskupa, ktorý je v rámci Konferencie biskupov Slovenska zodpovedný za pastoráciu Slovákov v zahraničí.

V tejto službe mu pomáhajú duchovní správcovia misie a tak bola vhodná príležitosť pripomenúť si kňazov, ktorí vkladali do nášho spoločenstva svoje úsilie a venovali svoj čas.
Od založenia misie sa o našich krajanov starali štyria kňazi: Ľubomír Hlad, Vladimír Kiš, Juraj Vittek a Martin Kramara. Slová vďaky za aktívnu pomoc sme vyjadrili Rímskemu vikariátu a úradu pre migrantov, ktorí zastupuje Don Pierpaolo Felicolo, rektorovi Kostola sv. Hieronyma – Don Filippo Goyret. Tiež sme sa tešili, že zavítali medzi nás hostia z diplomatického zboru: veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Peter Sopko, veľvyslanec Slovenskej republiky v Talianskej republike J. Ex. JUDr. Ján Šoth s manželkou.