8. novembra počas svojho turné v Ríme zavítal 24-členný chrámový zbor M@gnificat z Bratislavy medzi svojich krajanov na svätú omšu do Kostola San Girolamo v Ríme. Po svätej omši zbor predstavil viacero klasických chrámových skladieb zo svojho repertoára.

So sólom vystúpila Eva Ginzeriová. Zbor vedie skladateľ, organista a dirigent Mgr. Marián Kittner. Medzi krajanmi, ktorí sa zúčastnili na koncerte, bola prítomná aj radkyňa Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici, Marianna Pilátová.
Duchovný správca SKM, Ľubomír Majtán, v závere poďakoval chrámovému zboru za prezentovanie slovenskej kultúry a umenia v zahraničí. Rovnako vyzdvihol vzájomnú spoluprácu a pomoc medzi Slovenskou katolíckou misiou s oboma veľvyslanectvami Slovenskej republiky a s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.