Pozvanie sláviť svätú omšu a zároveň povzbudiť prítomných krajanov počas adventnej duchovnej obnovy 2015 prijal Mons. Peter Brodek, generálny vikár Nitrianskej diecézy.

Počas homílie boli účastníci pozvaná prežiť duchovnú sebareflexiu kresťanov v pohľade na 1. Bože prikázanie a problém nemilovania našich blížnych, najmä pri utečeneckej kríze, ktorá rezonuje v našich médiách. V prednáške po svätej omši sa  krajania zastavili pri podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, aplikované na súčasný kontext kresťanov.