V nedeľu, 17. januára, sa na Námestí sv. Petra príslušníci národnostných komunít zúčastnili modlitby Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom, ktorej predchádzala krátka katechéza o udalostiach v Káne Galilejskej, čítanej v danú nedeľu. Svätý Otec vyzval zhromaždených k posilneniu prejavov pokoja medzi jednotlivými národmi a nezabudol pridať prosbu, aby sa ľudia modlili i za neho. Následne bola na Oltári Katedry sv. Petra v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne slávená medzinárodná svätá omša, do ktorej liturgie sa zapojili i jednotlivé národy. Kardinál Antonio Maria Vegliò, predseda Pápežskej rady pre migrantov a cestujúcich, vyzval všetky komunity k vzájomnej tolerancii, snahe o obohatenie a k poďakovaniu krajinám, ktoré ich prijali v čase ich núdze.