V nedeľu 14. júna 2015 sme činnosť našej misie pre tento akademický rok ukončili záverečným stretnutím, ktoré sa uskutočnilo v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda, na Via M. D. Brun Barbantini 31. O 17:00 sme spoločne slávili sv. omšu v kaplnke kolégia a po nej sme pokračovali opekačkou v záhrade.

Takto sme spoločne ukončili akademický rok, poďakovali sa Bohu za prijaté milosti a rozlúčili sa s členmi SKM, ktorí odchádzajú z Ríma.