V nedeľu 17. mája 2015 sa v priestoroch pred Bazilikou San Giovanni in Laterano konal 24. ročník populárneho podujatia s názvom Festa dei popoli (Sviatok národov).

Kedže v Ríme žije viac ako 100 národnostných komunít, je úmyslom Cirkvi a štátu venovať sa starostlivosti o ich život, či aktivity. Druhou stranou mince je nielen vďačnosť cudzincov za prijatie, ale aj obohatenie talianskej kultúry.

„Tu (do Ríma) prichádzate zo všetkých častí sveta a žijete tu ako cudzinci s tisíckou rôznych problémov“ – prihovoril sa účastníkom v homílii kardinál Francesco Montenegro, ktorý napoludnie slávil svätú omšu medzi zhromaždenými migrantmi. Kardinál Montenegro je známy svojou aktívnou pomocou migrantom, ktorých sa podarí zachrániť na pobreží talianskej lokality Lampedusa.

Aj my niekedy delíme ľudí podľa farby pleti, či podľa bohatstva kultúry, z ktorej pochádzajú. Ako však zaznelo počas homílie, podstatné je dobro očí, ktorými sa pozerám na svojich bratov a sestry. Vo svojom živote nie som sám, pretože okolo mňa sú ďalší ľudia (moja rodina) s podobnými starosťami.

Nedávno sme slávili Slávnosť Nenebovstúpenia Pána. Skúsme sa aj my dívať smerom k nebu, ale milujme túto zem. Nielen pre jej bohatstvo, ktoré sa nám dáva, ale aj pre našich bratov a sestry, s ktorými môžeme byť.

Ľubomír Majtán