Jeden januárový štvrtok (22.1.2015) ostane navždy zapísaný v srdciach a v spomienkach 25 Slovákov. Na pozvanie Svätého Otca spolu s ním začali deň rannou svätou omšou v Dome sv. Marty. Medzi účastníkmi boli diecézni kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry, seminaristi, laici aj študenti.

Ešte pred začiatkom sv. omše sa pápež František prihovoril Slovákov povzbudivými slovami v súvislosti s blížiacim sa referendom o rodine. Po spoločnom slávení Eucharistie sa každý z pozvaných stretol osobne so Svätým Otcom a snúbenci mu odovzdali spoločný dar misie – plagát s fotografiami z akcií z posledných rokov.

Alžbeta Hrušovská