Slováci žijúci v Ríme sa v nedeľu 9. marca zúčastnili na dramatickom predstavení divadla Teatro Colorato zo Slovenska s názvom „Lúče otcovstva“ od Karola Wojtylu. Pod režisérskou taktovkou Petra Weincillera sa predstavili herci Štefan Bučko, Jana Valocká a Monika Potokárová.
V niekoľkých minútach postavy na scéne zdôraznili podstatu, krásu i zmysel otcovstva, dôležitého pre rodinu a najmä pre deti. Predstavenie sa konalo v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Taliansku, Slovenským inštitútom v Ríme a Slovenskou katolíckou misiou v Ríme. Po skončení mali diváci možnosť osobne sa stretnúť s interprétmi počas malého občerstvenia.

Ľubomír Majtán