Ani vysoká pravdepodobnosť dažďa nezabránila pätnástim odhodlaným Slovákom vyraziť v sobotu, 15. novembra, na celodenný výlet do Sieny a Orvieta. Po približne trojhodinovej ceste dorazila skupina výletníkov do prvého cieľa – stredovekého mestečka Siena. 

Ako prvá prišla na rad Bazilika Cateriana di San Domenico. Okrem obdivovania umeleckých diel a architektúry sa mohli Slováci pomodliť aj pri pozostatkoch sv. Kataríny Sienskej. Neodmysliteľnou dominantou Sieny je ale miestna katedrála zasvätená Panne Márii Nanebovzatej. Postavená z čierno-bieleho mramoru, ktorý podľa legendy symbolizuje farbu koní zakladateľov mesta, neunikne pozornosti žiadneho návštevníka.

Výlet pokračoval návštevou Orvieta, kde je v miestnej katedrále dodnes uchovávaná relikvia z eucharistického zázraku v Bolsene, ktorý sa odohral pred 750 rokmi. V bočnej kaplnke sa veriaci majú možnosť pomodliť pred korporálom, na ktorý počas premenia vystrekla krv z hostie pochybujúceho českého kňaza Petra. Po tomto zázraku pápež Urban IV. definitívne ustanovil sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pre celú Cirkev.

Alžbeta Hrušovská