V sobotu, 1. novembra 2014, sa v Domitiliiných katakombách stretli slovenskí veriaci žijúci v Ríme. Svätou omšou, ktorú celebroval otec Marek Vaňuš, si tak pripomenuli sviatok všetkých svätých. Svätá omša prebiehala v úzkych priestoroch v podzemí, ktoré zanechávali dojmy z prostredia dýchajúceho históriou. Sviatočnú atmosféru dopĺňala krátka exkurzia po samotných katakombách.

Katakomby sv. Domitily tvorí viac než 17 kilometrov podzemných chodieb ktoré siahajú až do hĺbky 30 metrov. Tvoria ich tri podlažia a svojou rozlohou patria k dvom najväčším v Ríme. Katakomby Večného mesta ponúkajú jeden z najucelenejších a najvýrečnejších obrazov o kresťanskej komunite v imperiálnom Ríme. Až do 2. storočia nemali prvotní kresťania vlastné pohrebiská. Boli tak pochovávaní spolu s pohanmi, na miesta vyhradené mimo mesta pozdĺž hlavných ciest. Napríklad sv. Pavol bol pochovaný vedľa cesty vedúcej do Ostie. Pochovávanie do podzemia bolo najskôr považované za lacnejší variant a preto sa na určitý čas stali katakomby pohrebiskom chudobnejšej komunity. Neskôr sa však tento názor zmenil a hlavným dôvodom budovania katakomb bola túžba odpočívať v blízkosti mučeníkov. Zaujímavosťou je aj zobrazovanie malieb a citátov vytesaných na hroboch, vyjadrujúcich očakávanie vo vzkriesenie a spásu.

Katakomby boli znovu objavené v roku 1593 prvým moderným bádateľom kresťanských pohrebísk, Antoniom Bosiom. Súčasťou katakomb sv. Domitily je aj Bazilika mučeníkov Nerea a Achilea. – ač –