Začiatok adventu sa v rímskej komunite Slovákov niesol v duchu stretnutí. V nedeľu, 7. decembra 2014, sa v priestoroch kostola San Girolamo della Carità konala duchovná obnova, ktorej hlavným kazateľom bol minorita páter Lucián M. Bogucki OFMConv. Najprv počas kázne zdôraznil, že adventom nás sprevádzajú tri osoby – Izaiáš, Ján Krstiteľ a Panna Mária. ,,Izaiáš hlása obrátenie a pokánie, ale zároveň aj povzbudzuje. Ján Krstiteľ je príkladom toho, že ozajstné stretnutie s Kristom nastáva na ceste obrátenia,“ vysvetlil páter Lucián. Po svätej omši sa veriaci presunuli do pastoračných priestorov na agapé, po ktorom duchovná obnova pokračovala témou sviatosti zmierenia. V prednáške sa páter Lucián dotkol prípravy na dobrú spoveď a problému ľudského svedomia, ktoré je čoraz menej citlivejšie na hriech. Duchovnú obnovu ukončil otec Ľubomír Majtán poďakovaním a odovzdaním špeciálneho daru – účastníci sa modlili za pátra Luciána pobožnosť ’40 ore‘ – štyridsať hodín nepretržitej modlitby. Na záver, ako každú nedeľu, veriaci odovzdali svoje modlitby  v poklone pred Sviatosťou Oltárnou.

Alžbeta Hrušovská