Slovenská katolícka misia v Ríme - históriaHistória

Slovenská katolícka misia v Ríme (Cappellania della comunità slovacca di Roma) bola zriadená roku 2005. Početná skupina Slovákov sa v Ríme utvorila najmä od päťdesiatych rokov minulého storočia, keď komunistický režim podnietil mnohých ľudí emigrovať do zahraničia. Ich pastorácii sa po mnohé roky venovali známe osobnosti (Š. Náhalka, A. Botek, J. Tomko, D. Hrušovský, Š. Vrablec, J. Zlatňanský, a mnohí iní).

Centrom starostlivosti o zahraničných slovenských katolíkov bol Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, zriadený v roku 1960. Už niekoľko desaťročí pred založením Slovenskej katolíckej misie v Ríme sa krajania schádzali, aby vo svojej rodnej reči slávili sväté omše a udržiavali kresťanské i národné povedomie. Po roku 1989, keď narastal počet rodákov prichádzajúcich do Ríma, sa vytvorilo spoločenstvo veriacich a dozrievala myšlienka, aby pastorácia Slovákov v Ríme nadobudla oficiálnu formu.

Slovenská katolícka misia v Ríme na výlete

Kto sme?

Cieľom našej misie je dať odpoveď Slovákom v zahraničí na otázky: Kto sme? Kde sú naše korene a aká je naša identita? Krajanom v Ríme a okolí chceme ponúknuť náhradný domov, slovenskú atmosféru, ľudskú i duchovnú pomoc. Patria medzi nás študenti pápežských a talianskych univerzít, kňazi, rehoľníci, Slováci zastúpení v diplomatických službách a pracujúci.

Naša činnosť nespočíva iba v liturgii a duchovnom vedení, hoci je základňou, na ktorej budujeme náš pobyt v zahraničí. Ponúkame možnosť stretávať sa aj ako priatelia, ktorí si vedia podať pomocnú ruku, vystriedať školské či pracovné povinnosti za spoločné výlety, vložiť do svojich modlitieb tých, čo majú problémy.

Správcovia misie

Misia vo svojej krátkej histórii pamätá päť činných kňazov, ktorými sú: Ľubomír Hlad (2005-2006), Vladimír Kiš (2006-2008), Juraj Vittek (2008-2011), Martin Kramara (2011-2013) a Ľubomír Majtán (2013-2017). Aktuálnym správcom misie je od roku 2017 Tomáš Šandrik.

Tomáš Šandrik
Tomáš Šandrik
2017-
Ľubomír Majtán
Ľubomír Majtán
2013-2017
Martin Kramara
Martin Kramara
2011-2013
Juraj Vittek
Juraj Vittek
2008-2011
Vladimír Kiš
Vladimír Kiš
2006-2008
Ľubomír Hlad
Ľubomír Hlad
2005-2006

Pútnici

Na nedeľných svätých omšiach radi privítame i našich krajanov zo Slovenska, ktorí prídu do Ríma aj na krátky čas. Rovnako pozývame do spoločenstva i všetkých tých, čo hľadajú v Ríme slovenské zázemie.