Talianský región Umbria je lákadlom pre mnohých pútnikov, najmä z dôvodu neprehliadnuteľného mestečka Assisi. Členovia misie sa 17. mája 2014 zúčastnili púte do miest spätých so životom sv. Františka, Kláry a ďalších svätých, ktorí v 12. storočí stáli pri zrode nového spôsobu zasväteného života.

Prvou zastávkou bola Bazilika Santa Maria degli Angeli, ktorá vo svojom vnútri chráni malý kostolík, nazývaný Porciunkula – miesto úzko prepojené so začiatkom pôsobenia sv. Františka. Keďže 17. máj je zároveň sviatkom Festa della gioia, sv. omši, na ktorej sa misia zúčastnila, predsedal kadrinál J. Em. Angelo Comastri. Vo svojej homílii sa zameral na moment návštevy anjela Gabriela v dome Márie.

Po sv. omši dostala priestor samotná prehliadka historickej časti mesta Assisi. Bazilika sv. Františka, ktorá pozostáva z hornej a dolnej baziliky ponúka možnosť „prečítať“ životopis tohto svätca vďaka maľbám a freskám na stenách chrámu. V podzemí sa nachádza hrob tohto veľkého a Talianmi obľúbeného svätca. Mnoho pútnikov vyhľadáva práve toto miesto pokoja, aby tam v tichej modlitbe pamätali na tých, ktorým to prisľúbili.

Už počas života bola vernou Františkovou spoločníčkou sv. Klára. V Bazilike zasvätenej tejto svätici sa nachádzajú výjavy z jej života i samotný hrob, ktorý je uctievaný mnohými pútnikmi.

Mesto Assisi ponúka okrem duchovného programu aj rôzne kultúrne podujatia, folklór, gastronomické pochutiny, či hudobné aktivity, ktoré prebiehajú na uliciach. S vďačnosťou za pekné počasie sa členovia misie tešia podobným aktivitám, ktoré sú zároveň vhodnou príležitosťou, ako obetovať spoločnú modlitbu za všetkých tých, ktorí nás o ňu prosili. – lm –